Зустрінемося після перемоги!
RU   EN Facebook

Участник виставки

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Державна організація
Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine, State Organization

Адреса пр-т Академіка Глушкова, 40, Київ, 03680, Україна
Тел. (44) 526-2008
Факс (44) 526-7418
E-mail

• Розробка загальної теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання, оптимізації та штучного інтелекту;
• розробка загальної теорії керування, методів і засобів побудови інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення;
• створення загальної теорії обчислювальних машин і розробка перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та інформатики;
• створення перспективних систем математичного забезпечення загального та прикладного призначення;
• розробка нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем;
• розв’язання фундаментальних та прикладних проблем інформатизації суспільства.

• Development of the general theory and methods of system analysis, mathematical modelling, optimization and artificial intelligence.
• Development of the general theory of management, methods and means of arrangement of intelligent control systems of different levels and purposes.
• Creation of the general theory of computing machines and development of perspective computing equipment, artificial intelligence and informatics.
• Creation of perspective systems of mathematical support of general and applied purposes.
• Development of new information technologies and intelligent systems.
• Solving of fundamental and applied problems of informatization of the society.